Asielzoekers- centrum Lanxmeer Culemborg

Project Beschrijving

Nieuwbouw asielzoekerscentrum met jeugdherberg en restaurant 140 plaatsen
10.000 m², 50 slaapplaatsen in jeugdherberg,
80 bewoners

Ontwerp 1990 – 1991

Programma van eisen
Stedenbouwkundig plan
Voorlopig ontwerp
Presentatie

Project gegevens

Klant: Afstudeerproject Technische Universiteit Delft

Kenmerk: Studieprojecten

Back to Top